ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1 4 12 30 0 1 0 3 1 0 52
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1 4 11 34 0 0 0 0 0 0 50
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1 3 15 29 0 0 0 3 0 0 51
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1 6 10 45 0 1 0 3 0 0 66
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1 3 13 28 0 1 0 3 25 0 76
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1 2 9 26 0 0 0 0 13 0 53
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาลำพูน 0 5 10 43 0 0 0 7 0 0 65
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาลำพูน 1 2 8 37 0 0 0 2 16 0 68
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาลำปาง 1 5 7 38 0 0 0 12 4 0 69
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาลำปาง 1 4 5 40 0 0 0 7 0 0 57
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาลำปาง 0 1 2 21 0 0 0 2 14 0 40
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1 0 7 32 0 0 0 8 1 0 49
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1 3 1 19 0 0 0 1 13 0 38
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาแพร่ 1 3 10 43 0 0 0 0 0 0 60
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาแพร่ 0 1 8 27 0 0 0 5 0 0 41
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาน่าน 1 2 13 47 0 0 0 9 0 0 72
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาน่าน 0 2 11 32 0 0 0 7 2 0 55
คลิก..
18 สพท.มัธยมศึกษาน่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาพะเยา 1 3 7 30 0 0 0 0 0 0 47
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาพะเยา 1 3 13 28 0 0 0 4 0 0 49
คลิก..
21 สพท.มัธยมศึกษาพะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย 1 4 18 47 0 0 0 7 9 0 87
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย 1 2 10 36 0 0 0 1 4 0 57
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย 0 4 11 41 0 0 0 3 4 0 66
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย 1 3 12 28 0 0 0 4 18 0 66
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1 3 4 35 0 1 0 4 0 0 51
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 0 1 11 25 0 0 0 5 0 0 42
คลิก..
28 สพท.มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ 1 1 13 28 0 4 0 6 3 0 56
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ 1 2 11 28 0 1 0 4 2 0 49
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ 1 1 9 16 0 0 0 1 0 0 28
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาอุทัยธานี 1 3 6 34 0 0 0 9 1 0 56
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาอุทัยธานี 0 4 11 30 0 0 0 0 0 0 45
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษากำแพงเพชร 1 2 15 36 0 0 0 5 4 0 65
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษากำแพงเพชร 1 1 13 16 0 0 1 3 5 0 46
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษาตาก 1 1 10 23 0 0 0 6 9 0 50
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาตาก 2 2 6 32 0 0 0 4 6 0 52
คลิก..
39 สพท.มัธยมศึกษาตาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย 1 3 10 32 0 0 0 4 5 0 57
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย 1 3 3 19 0 0 0 3 0 0 29
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก 1 4 14 35 0 2 0 7 10 0 73
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก 0 0 8 24 0 0 0 0 0 0 32
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก 1 3 16 36 0 0 0 3 0 0 61
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาพิจิตร 1 3 9 31 0 0 0 6 0 0 51
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาพิจิตร 1 3 12 38 0 0 1 5 11 0 72
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1 4 12 37 0 0 0 9 7 0 71
คลิก..
48 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1 3 10 39 0 0 0 1 8 0 66
คลิก..
49 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 0 2 10 33 0 0 0 5 8 0 60
คลิก..
50 สพท.มัธยมศึกษาเชียงใหม่ 1 5 11 24 0 0 1 4 14 0 63
คลิก..
51 สพท.มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 1 3 12 39 0 1 2 1 10 0 72
คลิก..
52 สพท.มัธยมศึกษาแพร่ 1 2 4 31 0 0 0 0 0 0 38
คลิก..
53 สพท.มัธยมศึกษาเชียงราย 1 2 2 27 0 0 0 0 7 0 40
คลิก..
54 สพท.มัธยมศึกษานครสวรรค์ 1 1 5 26 0 0 0 3 14 0 50
คลิก..
55 สพท.มัธยมศึกษากำแพงเพชร 1 0 8 30 1 0 1 1 14 0 57
คลิก..
56 สพท.มัธยมศึกษาสุโขทัย 1 0 4 29 0 0 0 2 0 0 36
คลิก..
57 สพท.มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 1 2 10 26 1 0 1 3 6 0 55
คลิก..
58 สพท.มัธยมศึกษาพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
59 สพท.มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 0 0 7 16 0 0 0 0 1 0 25
คลิก..
รวม 44 133 499 1,656 2 12 7 195 269 0 2,882
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/07/24) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน