เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ